Aangifte

AANGIFTE

Ik ben in het bezit van professionele programmatuur en probeer u, door gebruik te maken van digitale correspondentie en verzending, niet te overstelpen met stapels papieren.

Uw aangiften inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting worden opgenomen in de uitstelregeling voor belastingconsulenten. Dit betekent dat u de aangiften ook op een later moment in het jaar kunt (laten) indienen bij de Belastingdienst.

Haring Fiscaal Advies verzorgt uw aangifte voor:

  • inkomstenbelasting
  • vennootschapsbelasting
  • omzetbelasting/ICP
  • schenkbelasting
  • erfbelasting